Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 05 2015

March 24 2015

May 23

9. Festiwal Legend Rocka: Ten Years After

20:00–23:59 Teatr Imka (Marii Konopnickiej 6, Warszawa) Add this event to a calendar application
W ramach otwarcia tegorocznego Festiwalu Legend Rocka, który odbędzie się tradycyjnie w Dolinie Charlotty, w Teatrze IMKA wystąpi jedna z najważniejszych grup lat 60. i 70. Ten Years After w Warszawie wystąpią 23 maja.

W sobotę, 23 maja, Teatr IMKA w Warszawie zaprasza na koncert zespołu Ten Years After. Będzie to muzyczna zapowiedź 9. Festiwalu Legend Rocka. Słynna brytyjska formacja bluesrockowa wystąpi w składzie: Chick Churchill, Ric Lee, Colin Hodgkinson i Marcus Bonfanti. Grupa wystąpi bez frontmana, Alvina Lee (na zdjęciu), który zmarł w 2013 r.

Tegoroczny Festiwal Legend Rocka odbędzie się 3 i 4 lipca w Dolinie Charlotty. Pierwszego dnia na scenie pojawi się amerykańska legenda, zespół ZZ Top. Dzień później zgromadzonej w amfiteatrze publiczności zaprezentuje się Carlos Santana. Festiwal zamknie koncert wokalisty Led Zeppelin, Roberta Planta - muzyk wystąpi 21 lipca.

Ceny biletów: 95 zł

March 22 2015

March 15 2015

March 08 2015

March 01 2015

February 08 2015

February 01 2015

January 25 2015

January 18 2015

January 11 2015

January 04 2015

January 02 2015

Mar 6

Artur Rojek

20:00–23:59 Millenium Hall (al. Kopisto 1, Rzeszów) Add this event to a calendar application
Koncert odbędzie się w klubie LUKR.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl